gb de nl fr sv fi it es pt cs_no

Montáž ze zadu pomocí 2 nebo 3 šroubů, závity na jedné straně koncovky