gb de nl_no fr sv fi it es pt cs

Montage binnenkant met 3 schroeven, schroefdraad in pad